Конференция „Медицински и здравен туризъм“ – 9 и 10 декември 2015 г. – ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 05.12.2015 г..
КРАЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 05.12.2015 г.; след 05.12.2015 г. + 15% завишение

Нощувките се заплащат на хотела и са извън таксите за конференцията!

 

Конференция "Медицински и здравен туризъм" - 3 декември 2015г.
единична такса участие - включва участие в работата на конференцията, конферентни материали, кафе-паузи, кетъринг
Пакетната цена включва: 1. Изнасяне на доклад или презентация - 15 мин.; 2. Участие в конференцията, конферентни материали, кафе-паузи, кетъринг - 1 човек; 3. Публикуване на доклада/ презентацията в сайта www.welcometobulgaria.biz; 4. Публикуване на резюме от доклада/ презентацията, снимка в сп. ЕвроРегион;
Пакетът включва: 1. Такса участие да двама души; 2. Инфодеск; 3. Половин страница в сп. Еврорегион; 4. 15-минутна презентация с мултимедия в Конференцията; 5. Влаганена Ваши рекламни материали в папката с конферентните материали на участниците; 6. Вписване в сайта www.welcometobulgaria.bizм
Sending