ТРЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ – 9 и 10 декември 2015 г.

Можете да се регистрирате онлайн или да свалите и попълните формуляр.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
на КОНФЕРЕНЦИЯТА

Трета Национална конференция по медицински и здравен туризъм

СОфия, 9 и 10 декември 2015 г.

Под егидата на:

Министерство на здравеопазването

Министерство на туризма

Министерство на регионалното развитие

Министерство на околната среда и водите

Министерство на образованието И НАУКАТА

 Съвместно с Медицински Университет – София,

Български лекарски съюз

9.12.2015 г. – СРЯДА

Първа сесия:

 • „Състоянието на българското здравеопазване и как може да се развива здравен туризъм”, министър Петър Москов или заместник министър Адам Персенски
 • „Възможности за финансиране в област здравеопазване чрез ОП „Региони в растеж” 2014-2020 и ПРОГРАМИТЕ ЗА Трансгранично сътрудничество”, Заместник министър г-жа Деница Николова, Министерство на Регионалното развитие и благоустройство
 • „Регулация и възможности за развитие на медицински и здравен туризъм”, ДОЦ. Д-р Георги Кючуков, заместник председател на Парламентарната комисия по здравеопазване към НС
 • „Финансовият инженеринг като възможност за изграждане на социална и здравна инфраструктура”, Теодор Дечев, директор „Индустриални политики”, Асоциация на Индустриалния капитал в България
 • „Визов режим за чужденци, желаещи да посещават България по медицински и здравни причини”, Раковски Лашев, Директор на Дирекция КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ“, Министерство на външните работи
 • „Минерални води – инвестиции – публично-частно партньорство, правна рамка”, Румяна Братованова, главен експерт в Министерство на околната среда и водите
 • „Примери и работещи модели за развитието на медицинския и здравния туризъм”
 • Дискусия

втора сесия:

 • „Профилактика и рехабилитация, възможности на хотели и туроператори да предлагат туристически пакети на хората с увреждания”, Минчо Коралски, изп. директор на Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика
 • Наредба за условията и реда за сертифициране на “Балнеолечебен (Медикъл СПА)  център“, „СПА център“, „УЕЛНЕС център“ И „ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН център“ – Нормативна база за регулиране на балнео и СПА продукт  , Венелина Червенкова, началник отдел  „ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА В ТУРИЗМА“, Министерство на туризма
 • „Лечение, възстановяване и рехабилитация на граждани от ЕС и трети държави в България. проблеми и решения от практиката
 • „Ролята и мястото на туроператорите при формирането и предлагането на специфичен туристически продукт в здравния туризъм”
 • „Е ли туроператорът изчезващ вид в туристическия бизнес?”, Весела Цолова, ДИРЕКТОР „НАЦИОНАЛНА МЕДИЙНА ГРУПА” и ПРОГРАМАТА „БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА”
 • ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ – Нормативна база и национална политика, МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
 • Дискусия

10.12.2015 г. – ЧЕТВЪРТЪК

Трета сесия:

 • „Професионалното образование – програми и тенденции”, Министерство на образованието
 • „Обучението на кадри – елемент от успеха за развитието на медицински и здравен туризъм”, ДОЦ. Мария Фъртунова, Министерство на образованието
 • „Европейските фондове – предизвикателства и източници на финансиране” – Иван Модев “Дирекция Европейски фондове “МОН
 • „Фармацията и медицината – фактори за развитието на медицински туризъм. иновативни решения и програми”
 • „Дентален туризъм – най-бързо развиващият се бранд в медицинския туризъм”
 • „Традиционни лекарства и медикаменти, които допринасят за имиджа на българската фармацевтика” магистър Венелин Сапунаров – председател на Регионална фармацевтична колегия София- столична
 • Дискусия

четвърта сесия:

 • „Значение на експертизата на работоспособността за Медицинския и Здравен туризъм”, ПРОФ. Д-р Невена Цачева, Д.М., Медицински Университет София, Факултет по Обществено Здраве
 • „Ролята на застрахователя при предлагането на туристически продукт в медицинския туризъм”
 • “Застрахователни покрития при медицински интервенции”
 • „Модел за създаване, позициониране управление на бранд на компания в туристическия бизнес” , Д-р Станимир Андонов, ВУЗФ
 • „Пазарни и териториални аспекти в развитието на здравния/ лечебно-възстановителен / туризъм и СПА  СПА медицински програми в България в  процеса на европейската интеграция”, ДОЦ. Д-р Й. ЙОРДАНОВ, Лесотехнически Университет
 • Фитнес културата и практикуването на здравословен начин на живот
 • „Добри практики”
 • Дискусия
 • КОКТЕЙЛ

Можете да се регистрирате онлайн или да свалите и попълните формуляр.