ВТОРА Конференция – 29- 30.04.2015г.

През АПРИЛ и ДЕКЕМВРИ 2015 г. организирахме – две изключително важни конференции с фокус

ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ.

СЪВМЕСТНО СЪС  ЗАМ.МИНИСТРИТЕ НА МЗ, МРРБ, МТ, МОСВ, МО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ В НС – ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВОДЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА,

ХАБИЛИТИРАНИ С ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПРОФЕСОРИ ОТ ВУЗ-ВЕ,

МЕНИДЖЪРИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ И ПРЕСТИЖНИ ХОТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ И ДР. НАДЕЖДНИ ПАРТНЬОРИ

СЕ НАЧЕРТАХА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО

УСПЕШНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.

Програма на конференцията 29 – 30 .04 2015

Снимки  от 29 – 30 .04.2015