Конференция “Медицински и здравен туризъм” – 2014г. – Презентации

Държавна политика за управлениена минералните води – Изключителна държавна собственост (download .ppt file)

Развитие на биологичното земеделие в България(download .ppt file)

Схеми за качество – прилагане в България (download .ppt file)

Политиката по безопасност на храните в България (download .ppt file)

Клъстър за медицински туризъм (download .pptx file)

“Нашият избор-Здравето като начин на живот“ (download .ppt file)

Варна – дестинация за здравен туризъм векове наред (download .pps file)

Клиника по Функционална Диагностика на Сърбечно Съдовата Система (download .pps file)

Клиника “Физикална и рехабилитационна медицина” – ВМА (download .pps file)

Болница за долекуване,продължително лечение и рехабилитация – Хисар – ВМА (download .pps file)

Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Банкя – ВМА (download .pps file)