Медицински и здравен туризъм

През АПРИЛ и ДЕКЕМВРИ 2015 г. организирахме – две изключително важни конференции с фокус

ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ.

СЪВМЕСТНО С ЗАМ.МИНИСТРИТЕ НА МЗ, МРРБ, МТ, МОСВ, МО, ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ В НС – ТУРИЗЪМ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВОДЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА,

ХАБИЛИТИРАНИ С ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПРОФЕСОРИ ОТ ВУЗ-ВЕ,

МЕНИДЖЪРИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ И ПРЕСТИЖНИ ХОТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ И ДР. НАДЕЖДНИ ПАРТНЬОРИ

СЕ НАЧЕРТАХА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО

УСПЕШНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.

2014г.

2015г.

9-10  декември 2015г.

Партньори и съмишленици