Конференция “Културен и религиозен туризъм” – 2014г. – Презентации

Стамен Пепелишев, уредник на музея на Бачковския манастир

Мария Иванова – Директор на дирекция „Туристическа политика“

Лектор Ивайло Мирчев, община Асеонвград

Гл. ас. д-р Владимир Димитров, НБУ

Иво Маринов, директор на ОП Туризъм, София

Христо Ганчев, държавен експерт – Министерство на Културата

Борислав Чернев, експерт в отдел “Маркетинг и реклама на дестинацията” в ОП “Туризъм”

Тонина Димитрова, екскурзовод на античната крепост на нос “вети Атанас”

Емилия Калайджиева

Проф. д-р Любен Христов, ВУАРР, Пловдив

Магдалена Жечева, директор на регионаленисторически музей

Доц. д-р Вера Николова, катедра “География и туризъм”, СУ

проф. Бистра Димитрова, НСА

Любен Лалев

Аница Русева, МРРБ

Доц. Ирена Емилова

Живвка Костадинова, директор на дирекция”Образование,култура, туризъм и социални дейности”

Милена Недева, кмет на община Каспичан

Проф. д-р Мария Шишманова