ЕвроРегион

„Еврорегион” е списание за установяване на добрите практики и популяризиране на постигнатото в областта на инвестициите, туризма, икономическите резултати на местната и централна власт и приносът им за развитието на икономиката в България.

Във всеки брой присъстват рубриките: „Успешните – интервюта с кметове и представяне на общините ”, „Евроинтеграция и реализирани евро-проекти”, „Инвестиции в регионите на България и местната власт”, „Общините с интерес за развитие на целогодишен туризъм в България”, ” Образование и възможности за реализация”, ” Инфраструктурни проекти и утвърдени строителни компании”, “Зелена енергия и държавна политика”.

 Броеве