ИЗДАНИЯ

Bестник Движение е национално бизнес издание на България

с широк профил в подкрепа на частния и публичния бизнес. Изданието следва големи бизнес събития като форуми, изложения и конференции и подчини съдържанието си на ключовата фраза „Бизнесът – начин на живот”.

 

„Еврорегион” е списание

за установяване на добрите практики ипопуляризиране на постигнатото в областта на инвестициите, туризма, икономическите резултати на местната и централна власт и приносът им за развитието на икономиката в България.