К.О.Д. ЗА БЪЛГАРИЯ 1.12-3.12.2016

Пета Национална Конференция

по медицински и здравен туризъм с водеща тема

“Балнеология, възстановяване и рехабилитация”

 1.12. – 3.12.2016 г

с домакинството на община Костенец 

Събитието ще обедини всички аспекти от изминалите конференции.

Ще бъдат разгледани правните норми, промените в нормативната уредба,

подготовката на висококвалифицирани кадри, традициите

и възможностите при предлагане на качествен продукт за

превенция, рехабилитация и възстановяване на

българските и чуждестранни граждани.

Само с всеотдайността на много хора

проведохме четвъртата национална конференция

“България – дестинация за медицински и здравен туризъм”

от 30.06 – 02.07.2016 в община АВРЕН, СОК “КАМЧИЯ”. Получихме висока оценка. Благодарим ВИ!

Крайният резултат градивни идеи, разгорещени дебати, съдържателни дискусии, и увереността да вярваме,че съвместната работа трябва  да продължи..

Оркестърът е съставен само от виртуози и положително настроени хора, отдадени на общата визия за България – К.О.Д. ЗА БЪЛГАРИЯ, КОНЦЕПЦИЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ – ДЕЙСТВИЕ и изпълнението е перфектно! Участниците и експертите поставиха проблемите. Очакваме  държавниците да чуят и … управленски решения.

 Весела Цолова

директор на програмата „БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА“