Welcome to Bulgaria

Програмата България Ви очаква организира специализирани конференции с насоченост към открояване на нови възможности за развитие на целогодишен туризъм. След изключително успешните изложения “Welcome to Bulgaria” във Великобритания през 2012 г., проведохме Национален преглед конкурс с мащабно участие на българските общини, всички които са с амбиции и постижения в туризма.

UK Campaigns