Пета Национална Конференция

по медицински и здравен туризъм с водеща тема

“Балнеология, възстановяване и рехабилитация”

 1.12. – 3.12.2016 г

с домакинството на община Костенец 

Събитието ще обедини всички аспекти от изминалите конференции.

Ще бъдат разгледани правните норми, промените в нормативната уредба,

подготовката на висококвалифицирани кадри, традициите

и възможностите при предлагане на качествен продукт за

превенция, рехабилитация и възстановяване на

българските и чуждестранни граждани.

Само с всеотдайността на много хора

проведохме четвъртата национална конференция

“България – дестинация за медицински и здравен туризъм”

от 30.06 – 02.07.2016 в община АВРЕН, СОК “КАМЧИЯ”. Получихме висока оценка. Благодарим ВИ!

Крайният резултат градивни идеи, разгорещени дебати, съдържателни дискусии, и увереността да вярваме,че съвместната работа трябва  да продължи..

Оркестърът е съставен само от виртуози и положително настроени хора, отдадени на общата визия за България – К.О.Д. ЗА БЪЛГАРИЯ, КОНЦЕПЦИЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ – ДЕЙСТВИЕ и изпълнението е перфектно! Участниците и експертите поставиха проблемите. Очакваме  държавниците да чуят и … управленски решения.

 Весела Цолова

директор на програмата „БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА“

Конференция Медицински и здравен туризъм – 2015

Втора и трета национални конференции "Медицински и здравен туризъм" през 2015 г.

Read More

Национален Преглед Конкурс 2016

На вниманието на общинските ръководства!

Read More

Конференция Медицински и здравен туризъм – 2014

Първа национална конференция "Медицински и здравен туризъм" през 2014 г.

Read More

Конференция Културен и религиозен туризъм – 2014

Първа национална конференция "Културен и религиозен туризъм" през 2014 г.

Read More

Безопасност на движението по пътищата – национални кампании

Национална медийна група “Парадигма” от 2001 г. провежда кампании за пътна безопасност съвместно с КАТ и партньори. В началото само 3% от пътуващите в автомобилите поставяха предпазните колани. След изключително мащабните кампании и националните конкурси за деца “Мамо и татко, чакаме ви” .


(more…)